polityka jakości

zadzwoń
 • 58 771 41 93

Firma SZTOPKANEL przyjęła jako naczelny cel spełnienie wymagań i oczekiwań swoich klientów w zakresie wykonywanych regeneracji szyn, rozjazdów i skrzyżowań torów metodą napawania ręcznego elektrodą otuloną lub półatomatycznie drutem proszkowym.

Realizacja tego celu następuje przez:
 • ciągłe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • zapobieganie wykonywaniu usług niespełniających wymagań przez ciągły proces uwzględniania wymagań klienta,
 • zaopatrywanie się w materiały u dostawców spełniających wymagania jakościowe,
 • ciągłe doskonalenie procesu technologicznego,
 • zastosowanie nowoczesnych technik pomiarowych i kontrolnych,
 • terminową realizację zleceń,
 • motywowanie personelu do działań projakościowych,
 • planowanie i dokumentowanie działań jakościowych,
 • dążenie do minimalizacji wadliwości wykonywanych prac,
 • dążenie do obniżania kosztów wykonywanej usługi przez wprowadzanie działań umożliwiających wczesne wykrywanie i usuwanie wszelkich błędów.
Utrzymywanie i doskonalenie jakości wykonywanych usług jest obowiązkiem zarówno kierownictwa jak i pracowników. Dla realizacji celów Polityki Jakości wdrożyliśmy System Jakości zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001.