o firmie

zadzwoń
  • 58 771 41 93

o nas

Firma powstała w marcu 1988 roku jako SZTOPKA s.c. Początki działalności związane były przede wszystkim z naprawą torów kolejowych. Była to pierwsza firma kolejowa, zajmująca się robotami torowymi w Polsce, z kapitałem w 100% prywatnym. W 1994 roku spółka cywilna przekształciła się w Sztopkanel sp. z o.o.

SZTOPKANEL Sp. z o.o. wykonuje regenerację rozjazdów i szyn kolejowych metodą napawania na terenie całej Polski od 1994 roku. Prace prowadzimy w oparciu o doskonaloną przez szereg lat technologię szwedzkiej firmy ESAB dającą gwarancję doskonałej jakości i niezawodności napawanych elementów. Szwedzką technologię napawania nawierzchni kolejowej przyjęła większość zarządów kolejowych państw Europy. 

Jakość to sposób myślenia, który powoduje, że stosuje się i bez przerwy poszukuje najlepszych rozwiązań.
Edward deming
Oprócz robót regeneracyjnych wykonujemy także zlecenia związane z budownictwem kolejowym, pomiarami, diagnostyką oraz opracowaniami technicznymi.

sztopkanel sp.z.o.o

Regularnie przeprowadzone przez pracowników naukowych Katedry Inżynierii Kolejowej Politechniki Gdańskiej badania kształtu napawanych części rozjazdowych, zachowania go w trakcie eksploatacji oraz badania napoin szyn kolejowych potwierdzają wysoką jakość wykonanych przez nas prac. Zatrudniona kadra została odpowiednio przeszkolona i przeegzaminowana oraz dopuszczona przez Centrum Diagnostyki i Geodezji do prac w torach PKP PLK S.A. Na wykonane prace udzielamy gwarancji. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z przepisami PKP-PLK S.A. terminowo i bez zastrzeżeń zleceniodawców. Dysponujemy odpowiednim sprzętem specjalistycznym do prowadzenia robót oraz pełnym zapleczem technicznym. Zatrudniani przez nas pracownicy posiadają wiedzę i wieloletnie doświadczenie zapewniające bezpieczeństwo i wysoką jakość wykonywanych przez nas robót.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

  • Regeneracja elementów stalowych torów kolejowych i tramwajowych
  • Spawy termitowe metodą SoWoS;
  • Spawy termitowe metodą SoWoS;
  • Naprawy bieżące torów i rozjazdów kolejowych;
  • Pomiary i diagnostyka torów i rozjazdów;
  • Projekty i opracowania techniczne oraz naukowo-badawcze dotyczące podtorza, nawierzchni kolejowej i obiektów inżynierskich;