WSPÓŁPRACA

zadzwoń do sztopkanel

współpraca z bumar sp.z.o.o

Firma SZTOPKANEL wraz z BUMAR Sp. z o.o. przewidują ścisłą współpracę w kierunku skoordynowanych działań w zakresie kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi podejmowaniem wspólnych działań na rynkach krajowych i zagranicznych w zakresie kompleksowych usług budowy, modernizacji, naprawy i utrzymania infrastruktury kolejowej w kraju i za granicą.

Jednym z owoców tej współpracy jest stworzenie Raportu Technicznego do Studium Wykonalności remontu linii południowej na Filipinach. Wykonanie tego dokumentu było poprzedzone kilkoma wizytami na Filipinach w towarzystwie przedstawicieli Bumaru oraz objazd pociągiem specjalnym linii południowej w celu inwentaryzacji infrastruktury i obiektów inżynierskich na tej linii.

Poniżej przedstawiamy kilka fotografii, dokumentujących te wizyty.